กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ สายโรงโม่เก่า หมู่ที่ 6 ต.ชมพู - หมู่ที่ 8 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก (E 33/2560)