กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูล โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม พร้อมติดตั้ง จำนวน 26 รายการ (E4/2560)