กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ สายทุ่งทะเลแก้ว ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 7,5 ตำบลบ้านคลอง ถึงคันคลองชลประทานฝั่งตะวันตก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E 47/2560)