ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ หมู่ที่ 10 บ้านวังขี้เหล็ก ต.ท่าช้าง เชื่อมต่อ วัดเกาะกลางตะลุง เขตติดต่อ ต.มะตูม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ หมู่ที่ 10 บ้านวังขี้เหล็ก ต.ท่าช้าง เชื่อมต่อ วัดเกาะกลางตะลุง เขตติดต่อ ต.มะตูม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 116/2563
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 18 กันยายน 2563 - 23 กันยายน 2563
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 2,000.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 24 กันยายน 2563
  • ราคากลาง: 2,347,000.28 บาท