ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง สายเลียบคลองลำไดตาเพชร ถึง คลองราชินี PR 15.8 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง สายเลียบคลองลำไดตาเพชร ถึง คลองราชินี PR 15.8 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 117/2563
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 18 กันยายน 2563 - 23 กันยายน 2563
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 2,000.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 24 กันยายน 2563
  • ราคากลาง: 2,207,338.89 บาท