สั่งพิมพ์หน้านี้

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง จากหมู่ที่ 7 บ้านแก่งลาด ต.ห้วยเฮี้ย เชื่อมต่อ บ้านห้วยน้ำไซ ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันศุกร์, 18 กันยายน 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง จากหมู่ที่ 7 บ้านแก่งลาด ต.ห้วยเฮี้ย เชื่อมต่อ บ้านห้วยน้ำไซ ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 112/2563
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 18 กันยายน 2563 - 23 กันยายน 2563
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 2,000.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 24 กันยายน 2563
  • ราคากลาง: 2,024,592.68 บาท