ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายบึงกล้วย หมู่ที่ 5 บ้านห้วยชัน บ้านบางแก้ว บ้านหนองปลิง ต.ท่านางงาม อ.บางระกำ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 บ้านหนองหัวยาง ต.ท่าทอง อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายบึงกล้วย หมู่ที่ 5 บ้านห้วยชัน บ้านบางแก้ว บ้านหนองปลิง ต.ท่านางงาม อ.บางระกำ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 บ้านหนองหัวยาง ต.ท่าทอง อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 3/2564
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 12 ตุลาคม 2563 - 20 ตุลาคม 2563
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 1,000.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 21 ตุลาคม 2563
  • ราคากลาง: 1,513,273.28 บาท