ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายหมู่ที่ 3 บ้านน้อยเชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 บ้านศรีจันทร์ ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายหมู่ที่ 3 บ้านน้อยเชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 บ้านศรีจันทร์ ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 9/2564
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 19 ตุลาคม 2563 - 4 พฤศจิกายน 2563
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 4,000.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 5 พฤศจิกายน 2564
  • ราคากลาง: 5,446,758.38 บาท
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันพุธ, 21 ตุลาคม 2563