ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. เชื่อมต่อระหว่างตำบลหมู่ที่ 4 บ้านยางโกลน - หมู่ที่ 6 บ้านเนินสวรรค์ ต.บ่อโพธิ์ (สายห้วยปูน) อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. เชื่อมต่อระหว่างตำบลหมู่ที่ 4 บ้านยางโกลน - หมู่ที่ 6 บ้านเนินสวรรค์ ต.บ่อโพธิ์ (สายห้วยปูน) อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 8/2564
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 19 ตุลาคม 2563 - 4 พฤศจิกายน 2563
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 4,000.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 5 พฤศจิกายน 2564
  • ราคากลาง: 6,269,330.52 บาท
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันพุธ, 21 ตุลาคม 2563