ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ สายหมู่ที่ 14 บ้านหนองบอน ต.วังทอง - หมู่ที่ 14 บ้านวังฉำฉา ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ สายหมู่ที่ 14 บ้านหนองบอน ต.วังทอง - หมู่ที่ 14 บ้านวังฉำฉา ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 11/2563
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 21 ตุลาคม 2563 - 29 ตุลาคม 2563
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 1,000.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 30 ตุลาคม 2563
  • ราคากลาง: 1,473,002.81 บาท