ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายในร่ม (ศูนย์ออกกำลังกายในร่มแบบครบวงจร)(กองการศึกษาฯ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)