ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ (เคพซีล) สายบ้านใหม่พนมทอง -ซำหวาย หมู่ที่ 11 ต.บ้านกลาง อ.วังทอง เชื่อมต่อ ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)