ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงตกแต่งอาคารสำนักงาน 5 ชั้น (หลังใหม่) อาคารสำนักงานภายใน อบจ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddings)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงตกแต่งอาคารสำนักงาน 5 ชั้น (หลังใหม่) อาคารสำนักงานภายใน อบจ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddings)
  • เลขที่เอกสาร: 24/2561
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 17 มกราคา 2561 - 25 มกราคม 2561
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 100.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 26 มกราคม 2561
  • ราคากลาง: 4,208,000.- บาท
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันพุธ, 17 มกราคม 2561