ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ สายหมู่ที่ 6 ต.ท่าตาล อ.บางกระทุ่ม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 15 ต.แม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ สายหมู่ที่ 6 ต.ท่าตาล อ.บางกระทุ่ม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 15 ต.แม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 26/2561
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 31 มกราคม 2561 - 7 กุมภาพันธ์ 2561
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 200.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 8 กุมภาพันธ์ 2561
  • ราคากลาง: 1,805,000.- บาท