ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายหมู่ที่ 7 ต.หินลาดเชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 บ้านปากพาน ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายหมู่ที่ 7 ต.หินลาดเชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 บ้านปากพาน ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 35/2561
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 13 ก.พ. 61 - 20 ก.พ. 61
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 100.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 21 ก.พ. 61
  • ราคากลาง: 1,000,000.- บาท
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันอังคาร, 13 กุมภาพันธ์ 2561