ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายกลาง เชื่อมต่อ ถนนเลี่ยงเมือง หมู่ที่ 3 บ้านดงประโดก ถึงเขต ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายกลาง เชื่อมต่อ ถนนเลี่ยงเมือง หมู่ที่ 3 บ้านดงประโดก ถึงเขต ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 108/2561
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 30 พฤษภาคม 2561 - 8 มิถุนายน 2561
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 1,000.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 11 มิถุนายน 2561
  • ราคากลาง: 2,000,000.- บาท