ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ หมู่ที่ 6 บ้านหนองงา ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เชื่อมต่อ ต.หนองหญ้าไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ หมู่ที่ 6 บ้านหนองงา ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เชื่อมต่อ ต.หนองหญ้าไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 111/2561
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 30 พฤษภาคม 2561 - 8 มิถุนายน 2561
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 1,000.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 11 มิถุนายน 2561
  • ราคากลาง: 1,000,000.- บาท