ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณโรงเรียน (ร.ร. ศรีอินทร์ฯ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)