ประกวดราคาซื้อเก้าอี้อัฒจันทน์พลาสติก HDPE พร้อมติดตั้ง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษา สนามกีฬาขนาดใหญ่่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)