ประกวดราคาจ้างทำเต้นท์ขนาดใหญ่ , จ้างทำผ้าใบคลุมเต้นท์ และจ้างทำเต้นท์ขนาดใหญ่ , ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)