ประกวดราคาจ้างต่อเติมหลังคาอัฒจรรย์สนามฟุตบอล 1 ฝั่งทางทิศตะวันออก สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างต่อเติมหลังคาอัฒจรรย์สนามฟุตบอล 1 ฝั่งทางทิศตะวันออก สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 816/2561
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 14 สิงหาคม 2561 - 22 สิงหาคม 2561
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 1,000.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 23 สิงหาคม 2561
  • ราคากลาง: 1,000,000.- บาท