เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าต่อเติมหลังคาอัฒจรรย์สนามฟุตบอล 1 ฝั่งทิศตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)