ประกวดราคาซื้อเก้าอี้อัฒจันทน์พลาสติก HDPE พร้อมติดตั้ง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาสนามกีฬาขนาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาซื้อเก้าอี้อัฒจันทน์พลาสติก HDPE พร้อมติดตั้ง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาสนามกีฬาขนาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
  • เลขที่เอกสาร: 16/2561
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 31 สิงหาคม 2561 - 7 กันยายน 2561
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 200.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 10 กันยายน 2561
  • ราคากลาง: 950,000.- บาท