ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย หมู่ที่ 10 ต.วังนกแอ่น - หมู่ที่ 10 ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย หมู่ที่ 10 ต.วังนกแอ่น - หมู่ที่ 10 ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
  • เลขที่เอกสาร: 136/2561
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 13 ก.ย. 2561 - 21 ก.ย. 2561
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 1,000.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 24 ก.ย. 2561
  • ราคากลาง: 2,000,000.- บาท
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันศุกร์, 21 กันยายน 2561