ประกวดราคาจ้างทำเต็นท์ขนาดใหญ่ , จ้างทำผ้าใบคลุมเต็นท์ และจ้างทำเต็นท์ขนาดเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างทำเต็นท์ขนาดใหญ่ , จ้างทำผ้าใบคลุมเต็นท์ และจ้างทำเต็นท์ขนาดเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 63/2562
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 9 เมษายน 2562 - 22 เมษายน 2562
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 500.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 23 เมษายน 2562
  • ราคากลาง: 626,000.- บาท