สั่งพิมพ์หน้านี้

ประกวดราคาเช่ารถยนต์สำหรับใช้ในราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ระยะเวลาเช่า 5 ปี จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันพฤหัสบดี, 11 กรกฎาคม 2562