สั่งพิมพ์หน้านี้

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายสระโคล่ - บ้านบึงกระดาน หมู่ที่ 9 ต.หัวรอ เชื่อมต่อ เขตเทศบาลนครพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันพฤหัสบดี, 11 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายสระโคล่ - บ้านบึงกระดาน หมู่ที่ 9 ต.หัวรอ เชื่อมต่อ เขตเทศบาลนครพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 101/2562
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 11 กรกฎาคม 2562 - 23 กรกฎาคม 2562
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 1,000.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 24 กรกฎาคม 2562
  • ราคากลาง: 1,900,000.- บาท