ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัวสี่บาท ต.พันเสา เชื่อมต่อ บ้านหนองตะเคียน ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก (568/47) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัวสี่บาท ต.พันเสา เชื่อมต่อ บ้านหนองตะเคียน ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก (568/47) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 20/2563
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 14 กุมภาพันธ์ 2563 - 21 กุมภาพันธ์ 2563
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 2,000.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 24 กุมภาพันธ์ 2563
  • ราคากลาง: 2,608,391.27 บาท