ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายบ้านหนองขาหย่าง ตำบลสวนเมี่ยง เชื่อมต่อ บ้านเนินสุวรรณ ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันพฤหัสบดี, 19 กรกฎาคม 2561