ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหนองถ่าน หมู่ที่ 9 ตำบลวังวน อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เชื่อมต่อ บ้านคลองวังทอง หมู่ที่ 8 ตำบลกงไกรลาศ อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหนองถ่าน หมู่ที่ 9 ตำบลวังวน อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เชื่อมต่อ บ้านคลองวังทอง หมู่ที่ 8 ตำบลกงไกรลาศ อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  • เลขที่เอกสาร: E 35/2560
  • วันที่ขายแบบ: 11 ก.ค. 2560 - 20 ก.ค. 2560
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 1,500.- บาท
  • วันที่ยื่นเอกสาร: 1 ส.ค. 2560
  • สถานที่ยื่นเอกสาร: ณ ศาลากลางพิษณุโลก ชั้น 1 อาคารศาลากลางหลังเก่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
  • วันที่แจ้งผู้ที่ผ่านและไม่ผ่านการคัดเลือก: 3 ส.ค. 2560
  • กำหนดเสนอราคา: -
  • ราคากลาง: 2,865,000.- บาท