แก้ไขประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม พร้อมติดตั้ง จำนวน 26 รายการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • สถานที่ยื่นเอกสาร: ณ ศาลากลางพิษณุโลก ชั้น 1 อาคารศาลากลางหลังเก่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก