ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ สายทุ่งทะเลแก้ว ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 7,5 ตำบลบ้านคลอง ถึงคันคลองชลประทานฝั่งตะวันตก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ สายทุ่งทะเลแก้ว ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 7,5 ตำบลบ้านคลอง ถึงคันคลองชลประทานฝั่งตะวันตก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  • เลขที่เอกสาร: E 47/2560
  • วันที่ขายแบบ: 21 ส.ค. 2560 - 31 ส.ค. 2560
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 2,500.- บาท
  • วันที่ยื่นเอกสาร: 8 ก.ย. 2560
  • สถานที่ยื่นเอกสาร: ณ ศาลากลางพิษณุโลก ชั้น 1 อาคารศาลากลางหลังเก่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
  • วันที่แจ้งผู้ที่ผ่านและไม่ผ่านการคัดเลือก: 14 ก.ย. 2560
  • กำหนดเสนอราคา: -
  • ราคากลาง: 4,990,000.- บาท
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันอังคาร, 22 สิงหาคม 2560