ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ที่ 11 บ้านบึงคัด บริเวณสะพาน ท่านเจ้าคุณบ้านบึงคัด ต.บางระกำ เชื่อมต่อ ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)