ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ถนน อบจ.พล.) สายหมู่ที่ 10 ต.ท่าทอง อ.เมืองฯ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 บ้านหนองปลิง ต.ท่านางงาม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก (583/25) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันพฤหัสบดี, 08 เมษายน 2564