ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก