ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณสถานพระราชวังจันทน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก