ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง จำนวน 24 กล้อง ติดตั้งจำนวน 24 จุด