ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำเชื่อมคลองสุชน หมู๋ที่ 6 บ้านหนองขานาง ตำบลคุยม่วง - ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก