ยกเลิกประกาศประมูลขายทอดตลาด ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสี่แยกอินโดจีน (ครั้งที่ 2)