ยกเลิกประกาศประมูลซื้อลิฟท์พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ตัว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์