ยกเลิกประกาศประมูลจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจำนวน 11 โครงการ เลขที่ E1/2559 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันพฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2558