ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสวนหย่อมลานแสดงเอนกประสงค์ (ระยะที่ ๒) บริเวณสวนสาธารณะบึงราชนก ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก