ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงราชนก(บริเวณสวนหย่อมอาคารบริการ) ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก