ยกเลิกประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.สายข้ามลำน้ำตอน บ้านน้ำตอน หมู่ที่ 14 ตำบลนาบัว - ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก