ยกเลิกประกาศประมูลจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย อบจ.พล. 3012 บ้านพันเสา - บ้านหนองประดู่ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก (E 6/2559)