ยกเลิกประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม บริเวณที่ว่าการอำเภอบางกระทุ่ม (ข้างศูนยฺประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอบางกระทุ่ม) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์