ยกเลิกประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงตกแต่งอาคารสำนักงาน 5 ชั้น (หลังใหม่) อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก