ยกเลิกประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงตกแต่งอาคารสำนักงาน 5 ชั้น(หลังใหม่) อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก(ครั้งที่ 2)