ยกเลิกประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ชนิด 10 ล้อ จำนวน 4 คัน ขนาดบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร พร้อมเครื่องสูบน้ำ แบบหาบหาม 1 เครื่อง