ยกเลิกประกาศประมูลขายทอดตลาด ป้ายอักษรไฟวิ่ง จำนวน 3 ป้าย (ครั้งที่ 3)